Mitsubishi Corporation

Czech Republic

Location of offices

Mitsubishi Corporation Praha Office

Address

U Prasne brany 3, Praha 1, 111 21, Czech Republic

Telephone +420-2-2481-1448

Facsimile +420-2-2481-1571

Corporations Act   English  Czech

Mitsubishi Corporation, odštěpný závod

Registered office Praha 1 - Staré Město, U Prašné brány 1079/3, PSČ 110 00
Company Identification Number 158 89 009
Entered in the commercial register
administered by the Municipal Court in
Prague, section A, file 7266
Founder Mitsubishi Corporation, 3-1 Marunouchi 2 - Chome, Chyioda-Ku,Tokyo, Japan, Corporate number: 0100-01-008771

Mitsubishi Corporation, odštěpný závod

Sídlo Praha 1 - Staré Město, U Prašné brány 1079/3, PSČ 110 00
IČO 158 89 009
Zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl A vložka 7266
Zakladatel Mitsubishi Corporation, 3-1 Marunouchi 2 - Chome, Chyioda-Ku,Tokyo, Japonsko, registrační číslo 0100-01-008771
PAGE TOP